Direk yükle

                                                     MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

Misyonumuz;

Analitik düşünebilen, eleştirel bakış açısıyla problem tanımlayabilen, problemlere yaratıcı çözümler üretebilen, alanı ile ilgili bilgi ve donanıma sahip, sentez yapabilme becerisini kazanmış, mesleki bilgi ve becerisini kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, teknolojiyi kullanabilen, mesleğini seven, meslek nosyonunu yaşamının güncel her alanına yansıtabilen, sorumluluk ve inisiyatif sahibi, girişimci, çok yönlü, özgüvenli, dürüst etik, toplumla ve kendisi ile barışık, tarafsız, özgür, hayat boyu sürekli eğitime önem veren toplumsal sorumluluğa ve ekolojik duyarlılığa sahip lider öğrenciler yetiştiren ve evrensel düzeyde bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve sanat çalışmalarında kendini kanıtlamış öncü bir fakülte olabilmektir. Bölümün eğitim programı, mimarlık ve dizayn konularını içerir. Öğrenciler, teknik becerilerini temel mimari bilgisi ve tasarım konulu derslerle destekler. Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin teknolojik altyapısı, derslerin önemli bir bölümünü kapsayan laboratuvar çalışmalarına sağlam bir temel oluşturmaktadır. Toplumsal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, etik değerlere önem veren, yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi mimar ve tasarım mimarlarının yetişmesi için gerekli öğrenim ve araştırma ortamını oluşturmaktır.

Vizyonumuz;

Mimarlık Fakültesi, yenilikçi, yaratıcı, araştırmacı mimar ve dizayn mimarlarının yetiştiği, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde mimari, çevresel ve teknolojik sorunlara çözüm getiren tasarımların geliştirildiği, disiplinler-arası araştırmaların yapıldığı, ulusal ve uluslararası ölçeklerde etkin rol alan bir fakülte olmayı hedeflerini gerçekleştirmek için şu ilkeleri benimsemektir:

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış ve tercih edilen;
Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip;
üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü;
Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen,
Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

Etiket:

Akademik İşbirliklerimiz